Lietuvių literatūra virtualiojoje realybėje

Please scroll down for English.

LT:

Šiuo projektu siekiame sukurti virtualiosios realybės patirtis pagal tris klasikinius lietuvių literatūros kūrinius – Jono Biliūno „Laimės žiburį“, Antano Baranausko „Anykščių šilelį“ (ištrauka), Kristijono Donelaičio „Metus“ (ištrauka) ir pagal vieną iš lietuvių liaudies sakmių. Virtualiosios realybės patirtis – tai 5 minučių trukmės animuota istorija, kurią žiūrime naudodami vitualiosios realybės įrenginius.

Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, šiuo metu kuriama vis daugiau meno kūrinių, atsiranda vis daugiau jų sklaidos galimybių. Didieji audiovizualinių kūrinių, meno festivaliai, meno galerijos, įvairūs muziejai, švietimo ir edukacijos erdvės nuolat domisi naujausiais virtualiosios realybės (virtual reality), išplėstinės realybės (augmented realyti) ir kitokiomis moderniosiomis technologijomis sukurtais darbais, kurie papildo festivalių programas ir viešąsias erdves. Norime, kad mūsų projekto sukurtos patirtys taip pat keliautų po pasaulį, skleisdamos žinią ir apie literatūrinį Lietuvos palikimą.

Pradinė projekto idėja gimė bendraujant su Lietuvos mokiniais ir mokytojais, todėl sieksime, kad šios patirtys praverstų ugdant jaunąją kartą. Šiandieninius jaunuolius ypač veikia vaizdų kultūra, ji yra neatsiejama jų besiformuojančios sąmonės dalis. Manome, kad bendraujant su šia karta, padedant jiems „jaukintis“ tekstą, svarbu šią tendenciją pripažinti ir teisingai ją panaudoti.

Virtualiąsias patirtis kuriame kartu su audiovizualinio paveldo išsaugojimu ir aktualinimu, kino sklaida ir gamyba užsiimančia VšĮ „Meno Avilys“, kurios prodiuserė Giedrė Burokaitė ir animacinių filmų režisierius Robertas Nevecka įgyvendina kūrybinę projekto dalį.

Planuojame, kad pirmoji virtualioji patirtis pagal J. Biliūno „Laimės žiburį“ pasirodys 2020 metais.

EN: