O ką tau reiškia žodis „LAISVĖ“?

Laisve, saldžiausias ir brangiausias pasaulio turte! Kokia tvirta dorybingose širdyse yra tavo meilė!

- Mykolas Pranciškus Karpavičius

7 klasių mokiniams skaitome Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus „Piliečio pamokslinė kalba…“.

Renginys įtrauktas į Kultūros paso krepšelį.

Daugiau informacijos apie kitokias literatūros pamokas suteiks Sigita, tel. 8 693 98586, sigita@vaikuzeme.lt.
Šie užsiėmimai vyksta antradieniais ir trečiadieniais Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilnius.

Įsivaizduokite, kad atėję į lietuvių literatūros pamoką atsiduriate pasiruošimo mitingui įkarštyje. Gaminami transparantai, visi aktyviai diskutuoja, ką ir kaip užrašyti, kokią žinią perteikti. Galiausiai mitingo dalyviai susirenka numatytoje vietoje, iškelia plakatus, skanduoja šūkius, o į juos kreipiasi susibūrimo vadovas, prabylantis… XVIII a. pabaigos pamokslininko žodžiais. Iš pirmo žvilgsnio sudėtingas ir klampus tekstas staiga įgyja kitokių atspalvių. Imituojamoje masinio susibūrimo atmosferoje pamokslas vėl atgyja lyg įkvepianti kalba, kurios žinia ir šiandien skamba labai aktualiai.

Būtent taip atrodo Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus „Piliečio pamokslinė kalba…“ skaitymas pagal projekto „Vaikų žemė“ parengtą modelį. Užsiėmimą veda ir tekstą skaito profesionalūs aktoriai. Dalyvavimą imituotame mitinge ir išgirsto teksto perduodamą žinią mokiniai vėliau aptaria su edukatore/iumi.
Per aptarimą kalbama ir apie patį tekstą (kuriuo laikotarpiu sukurtas, kam skirtas, kokie girdėtos kalbos tikslai), ir apie mokinių patyrimus (kaip jautėsi dalyvaudami mitinge, ką jiems reiškia tekste gvildenamos sąvokos: laisvė, orumas, kova už idėjas, lygybė ir pan.). „Ką jums reiškia žodis „laisvė“? Už ką jūs patys kviestumėte kovoti? Kokie yra galimi kovos būdai?“ – tai klausimai, kuriais mokiniai kviečiami diskutuoti.

Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus „Piliečio pamokslinė kalba…“  yra įtraukta į bendrojo ugdymo programą – mūsų skaitymai gali būti puiki alternatyva tradicinei literatūros pamokai!