Diskusijų renginys „Kodėl žmogaus teisių švietimas būtinas šiuolaikinėje mokykloje?”

Renginys skirtas aptarti, kaip nagrinėjame mokiniams aktualius  žmogaus teisių klausimus ugdymo procese, plėtodami mokinių kompetencijas ir pasitelkdami šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros kūrinius. Renginio metu bus pristatyta Įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms – skaitmeninė ugdymo(si) priemonė, suteikianti idėjų ir praktinių įrankių kalbinio, visuomeninio ugdymo ir kitų sričių pedagogams, dirbantiems pagal atnaujintas Bendrojo ugdymo programas.

Projektas „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ finansuojamas Aktyvių piliečių fondo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Data – birželio 22 d., ketvirtadienis, pradžia 10.30 val.

Vieta – Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39

Renginio programą rasite čia.