Kviečiame Lietuvos mokyklas jungtis prie projekto „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“

2020 m. švietimo ir kultūros srityse veikianti nevyriausybinė organizacija „Mokyklų tobulinimo centras“ pradėjo įgyvendinti nacionalinį projektą „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ ir kviečia mokyklas tapti jo dalimi.

DĖMESIO! Kovo 31 d. 15 val. rengiame virtualų projekto pristatymą susidomėjusioms mokykloms (trukmė 1 val.). Renginio metu išsamiau papasakosime apie bibliotekos idėją, joje publikuojamų medžiagų panaudojimą formaliajame švietime, atsakysime į visus rūpimus klausimus. Renginys vyks zoom platformoje, yra nemokamas, tačiau būtina registracija https://forms.gle/e2iXe6fQiF6oitxy5

Apie ką šis projektas?
Siekiame sukurti Lietuvos mokykloms prieinamą internetinę biblioteką, kurioje bus talpinamos įvairių žanrų knygos (ar jų ištraukos) vaikams ir paaugliams, paliečiančios įvairovės ir žmogaus teisių temas. Kiekvienai knygai parengiamos mokymo medžiagos, kurias mokytojai galės naudoti dėstydami įvairius mokymo dalykus – literatūrą, istoriją, etiką, geografiją (ar vesdami integruotas pamokas).

Projektu siekiame:

 • Skatinti skaitymo kultūrą mokykloje;
 • Suteikti mokytojams įrankį, praktiškai padėsiantį formalaus ugdymo procese;
 • Pasiūlyti mokytojams profesinio tobulėjimo galimybių.
 • Prisidėti prie žmogaus teisių edukacijos formaliajame švietime;
 • Padėti jauniesiems pasaulio tyrinėtojams atrasti atsakymus į sudėtingus klausimus, pažinti ir suprasti pasaulio įvairovę.

Kaip tai veikia?
Projekte dalyvaujančios mokyklos turės išskirtinę galimybę gauti nemokamą prieigą prie bibliotekos išteklių. Mokytojams reikės užsiregistruoti bibliotekos duomenų bazėje ir jie drauge su savo auklėtiniais galės naudotis visa bibliotekoje esančia medžiaga.

Ką rasiste bibliotekoje?
10 grožinės literatūros knygų, skirtų 5-8 klasėms. Knygos atrinktos atsižvelgiant į naujai rengiamas lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir etikos bendrąsias ugdymo programas (BUP). Kiekvienai knygai parengsime mokymo medžiagas (įskaitant pamokų planus), kurias naudodami pedagogai galės:

 • Išdėstyti vieną iš minėtų dalykų BUP temų;
 • Patyrinėti vieną iš aktualių žmogaus teisių temų: negalia, amžius, etninė priklausomybė, rasė ir kiti;
 • Pasimėgauti skaitymo džiaugsmu.

Kas įgyvendina projektą?
Projekto vykdytojai – VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ įgyvendinamų programų „Renkuosi mokyti!“ ir „Vaikų žemė“ dalyviai ir edukatoriai, daugelį metų veikiantys švietimo ir kultūros srityse. Knygų atranką atlieka ir mokymo medžiagas rengia pedagogų, vaikų literatūros ir žmogaus teisių specialistų komanda.

Tapkite atvira ir pažangia šalies mokykla, kuri kartu su 15 kitų mokyklų, galės pirmoji naudotis skaitmeninės bibliotekos ištekliais!

Kodėl verta dalyvauti projekte?

 • Mokymo proceso skaitmenizavimas. Šiuo nenuspėjamu metu mokytojai yra priversti ieškoti nuotolinio mokymo priemonių, padedančių įgyvendinti ugdymo procesą karantino metu. Drauge manome, kad skaitmeninės priemonės vis labiau įsitvirtins švietimo sistemoje. Siekiame, kad Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka taptų viena iš tokių priemonių.
 • Mokymo medžiagos, pritaikytos naujoms BUP ir integruoto mokymo modeliui. Bibliotekoje patalpintos metodikos ir pamokų planai padės adaptuotis prie naujų bendrųjų ugdymo programų bei atlieps tikslingus 30 proc. laisvo turinio (pagal atnaujintą BP sistemą) kūrimo poreikius.
 • Skaitymo kultūros puoselėjimas. Kurdami biblioteką siekiame integruoti vaikams ir paaugliams skirtą įvairių žanrų literatūrą į skirtingų humanitarinių ir socialinių dalykų mokymo procesą ir padėti jauniems žmonėms atrasti literatūros pasaulį įvairiose tekstuose.
 • Pagalba mezgant ryšį su mokiniais. Pasaulis nuolat keičiasi, kasdien atrandame ir stengiamės pažinti jo įvairovę, suprasti mus supančius žmones, jų poreikius, mūsų santykį su jais. Norėdami padėti jauniems žmonėms rasti atsakymus į sudėtingus klausimus, mokykloje ugdome jų pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas, kurias įgydami mokiniai prisideda prie valstybės kūrimo ir valstybingumo stiprinimo tarptautinėje bendruomenėje, ugdosi pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms. Šiuo projektu norime padėti mokytojams ugdyti šias kompetencijas.

Ką suteikia šis projektas?

 • Siekiame atrinkti 15 mokyklų ir jose suburti istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei etikos mokytojų (viso – 3 mokytojai) ir mokyklos administracijos atstovo komandą, kuriuos kviesime dalyvauti projekto rengiamuose mokymuose ir taikyti bibliotekos medžiagas formalaus ugdymo procese.
 • Mokyklos dalyvavimo projekte laikotarpis – 2021 m. rugsėjis – 2023 m. birželis. Šiuo laikotarpiu projekto dalyviams organizuosime keturias kontaktinių ir nuotolinių mokymų sesijas pagal specialiai parengtą mokytojų profesinio tobulinimo programą. Mokymų metu pedagogai susipažins su bibliotekos ištekliais ir jų taikymu pamokose, žmogaus teisių edukacija, integruotų pamokų organizavimu ir minėtų kompetencijų ugdymu.
 • Projekto mokyklas kviesime dalyvauti apklausoje apie nuostatų pokytį. Apklausą rengsime 2021 m. rugsėjį ir projektui pasibaigus 2023 m. birželį. Apklausos tikslas – įvertinti galimą bibliotekos medžiagų taikymo formalaus ugdymo procese poveikį mokytojų ir moksleivių nuostatoms. Apklausa vykdoma anoniminiu būdu pasitelkiant internetinę anketą.
 • Projekte dalyvaujantiems pedagogams įteiksime mokytojų profesinio tobulinimo programos baigimo atestatus, o mokyklos įgis atviros ir pažangios mokyklos vardą.

Ką daryti, jei norite dalyvauti?

 • Norėdamos dalyvauti projekte, visos Lietuvos, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, mokyklos, kuriose mokomi 5-8 klasių mokiniai, kviečiamos užpildyti šią anketą https://forms.gle/iCdPf9qqb9eo3Dwy6
 • Anketų lauksime iki balandžio 19 d (įskaitytinai).
 • Atrankos rezultatus skelbsime gegužės 3 d.

Virtualus projekto pristatymo renginys.

Kovo 31 d. 15 val. rengiame virtualų projekto pristatymą susidomėjusioms mokykloms (trukmė 1 val.). Renginio metu išsamiau papasakosime apie bibliotekos idėją, joje publikuojamų medžiagų panaudojimą formaliajame švietime, atsakysime į visus rūpimus klausimus. Renginys vyks zoom platformoje, yra nemokamas, tačiau būtina registracija https://forms.gle/e2iXe6fQiF6oitxy5

Turite klausimų?

Kreipkitės į projekto vadovą Justiną Vancevičių elektroniniu paštu labas@vaikuzeme.lt arba telefonu 861626966.

Projektas „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.