Lietuvos vaikų knygų kūrėjai kviečiami pažindinti vaikus su pasaulio įvairove

Viena iš literatūros funkcijų – ugdyti empatiją. Ji ypač svarbi vaikystėje ir paauglystėje – empatija padeda jaunam žmogui pažinti pasaulio kompleksiškumą, suvokti, kad pasaulyje daug į ją/jį nepanašių, tačiau su panašiais iššūkiais susiduriančių žmonių, ieškančių atsakymų į sudėtingus klausimus. Knygų kūrėjai kviečiami padėti vaikams pažinti juos supantį pasaulį ir sukurti knygą, nagrinėjančią vieną iš įvairovės temų – stereotipus apie senatvę ir amžizmo (angl. ageism) kultūros mitus. Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuostatus rasite čia.

Ši knyga – švietimo ir kultūros srityse veikiančios nevyriausybinės organizacijos „Mokyklų tobulinimo centras“ (MTC), kartu su programomis „Vaikų žemė“ ir „Renkuosi mokyti!“, įgyvendinamo nacionalinio projekto dalis. 

„2020 m. pradėjome įgyvendinti projektą „Skaitmeninę įvairovės literatūros biblioteką Lietuvos mokykloms“, kuriuo siekiame į mokyklas atnešti patogų įrankį, padėsiantį joms pasiekti bendrųjų ugdymo programų (BUP) tikslus, puoselėti skaitymo kultūrą ir skatinti švietimą žmogaus teisių srityje,“ – pasakoja projekto organizatorius, MTC įgyvendinamos literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ vadovas Justinas Vancevičius.

Šalies mokykloms nemokamai prieinamoje bibliotekoje bus talpinami klasikinės ir šiuolaikinės literatūros kūriniai (ar jų ištraukos), be kitų temų paliečiantys įvairovės ir žmogaus teisių klausimus – negalia, tautybė, lyčių lygybė, skurdas ir kitos. Bibliotekos knygos bus atrenkamos atsižvelgiant į istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, etikos ugdymo programas. Kiekvienai iš jų bus kuriamos mokymo medžiagos, kurios padės mokytojams knygas naudoti dėstant minėtus dalykus.

„Nuo švietimo bendruomenės, kuri ugdo ateities piliečius, prasideda didžiausi pokyčiai, todėl tikiu, kad tolerancijos, pagarbos ir supratimo apie žmogaus teises didinimui mokykla yra viena palankiausių erdvių“, – teigia projekto organizatorė, MTC įgyvendinamos programos „Renkuosi mokyti!“ vadovė Agnė Motiejūnė.

Bibliotekoje mokyklos ras į literatūros sąrašus įtrauktas knygas, taip pat į lietuvių kalbą išverstus naujus kūrinius. Šalies vaikų ir paauglių literatūros kūrėjai kviečiami papildyti šią biblioteką savo kūriniu – dalyvauti konkurse ir kurti knygas, nagrinėjančias stereotipus apie senatvę, paneigiančias amžizmo (angl. ageism) kultūros mitus.

Projekto organizatoriai ieško istorijų, kurios paneigtų išankstines nuostatas, kitas neigiamas reprezentacijas apie vyresnio amžiaus žmones. Kūriniuose gali būti kalbama tiek apie su amžiumi susijusią diskriminaciją, jos naštą ir sukeliamus sunkumus, tiek ieškoma pozityvių pavyzdžių, kaip yra paneigiamos įvairios skaudžios ir žalingos nuostatos apie senatvę ir vyresnio amžiaus žmones.

Pasak amžizmą tyrinėjančios lygių galimybių ekspertės Skaidrilės Grigaitės-Mockevičienės, tarp pačių moksleivių dažniausiai amžius yra „turtas“ – kuo esi vyresnis moksleivis, tuo šaunesnis. „Tačiau dauguma jų dar nežino, kad suaugusiųjų pasaulyje yra kone priešingai – vyresnio amžiaus žmonės nuvertinami. Visuomenei senstant, o jaunystės kultui nesilpnėjant, diskriminacija amžiaus pagrindu, su tuo susiję stereotipai tampa vis opesni. Tačiau amžizmo terminas retai yra girdėtas ne tik mokiniams, bet ir mums, suaugusiems. Tinkamas temos atskleidimas moksleiviams gali būti itin prasmingas ir efektyvus būdas tokioms socialinėms normoms mūsų šalyje pamažu keisti“.

Sukurtos knygos bus skirtos 5-6 klasių mokiniams, todėl konkurso organizatoriai kviečia autorius atsižvelgti į vizualiąją knygos pusę. 

Konkursas organizuojamas keliais etapais: pirmasis, išplėstinių idėjų aprašymų teikimo, etapas vyks iki kovo 29 d., antrasis, kurio metu penki pirmąjį etapą įveikę autoriais, bus pakviesti kurti knygas, baigsis rugpjūčio pradžioje. Geriausios knygos autoriui bus skirta 1500 eurų premija, jeigu knyga bus iliustruota, jos dailininkui taip pat skiriama tokio pat dydžio premija. Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuostatus rasite čia.

Projektas „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ ir įvairovės literatūros konkursas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.