Tarptautinis komiksų kūrimo konkursas / International comic strip competition

Please, scroll down for English.

Ar kada teko skaityti komiksą? O pačiam jį kurti?

Koks bebūtų atsakymas, kviečiame visus moksleivius nuo 7 iki 13 metų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos dalyvauti tarptautiniame bežodžių komiksų konkurse „Miestas, kurio nėra.

Užduotis:

Sukurti bežodį komiksą tema „Miestas, kurio nėra“ naudojant paruoštą 9 langelių komikso formą. 

Konkurso taisyklės:

 • Konkurse gali dalyvauti moksleiviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.
 • Konkurso dalyvių amžius nuo 7 iki 13 metų.
 • Norėdami dalyvauti konkurse turite užpildyti šią Google formą.
 • Visi užpildę gaus reikalingą medžiagą: konkurso nuostatus, komiksų langelių schemą.
 • Kūrėjai turi pateikti vizualią istoriją, sukurtą 9 langeliuose, A4 formate (schemą atsiunčiame užsiregistravusiems).
 • Komiksas turi būti bežodis, pasakoti istoriją paveikslėliais, nenaudojant teksto.
 • Vienas dalyvis gali pateikti neribotą kiekį skirtingų komiksų. 
 • Kūrėjai kokybiškai nufotografuotus arba nuskenuotus darbus turi atsiųsti el. paštu: festivalis@vaikuzeme.lt
 • Kartu su komiksu pateikiama informacija apie autorių: vardas, pavardė, amžius, šalis kurioje gyvena, kontaktiniai duomenys: telefonas ir el. paštas.

Komiksų kūrėjų darbai priimami šiomis datomis:

2023 m. gegužės 22 d. – birželio 30 d.

2023 m. rugsėjo 1 d. – spalio 10 d.

Abiem laikotarpiais atsiųsti darbai dalyvauja tame pačiame konkurse.

Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.

Laimėtojų paskelbimas

Konkursui pateiktus darbus vertins profesionalių komiksų kūrėjų komisija iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Geriausiai įvertinti darbai bus pristatomi virtualioje galerijoje („Vaikų žemė“/ „Vaikų knygų sala“ Facebook paskyroje), išspausdinti žurnaluose skirtuose vaikams, eksponuojami parodoje „Vaikų knygų sala“ festivalio metu. 

Iš kiekvienos šalies bus atrinkta po tris geriausius darbus.

Laimėtojai bus paskelbti 2023 metais vyksiančiame festivalyje „Vaikų knygų sala“ (Vilnius, Lietuva), lapkričio 18 dieną.

Specialaus renginio metu bus paskelbti ir apdovanoti konkurso nugalėtojai. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti knygomis, diplomais bei papildomais prizais. Laimėtojams prizai bus išsiųsti paštu.

_________________________________________________________________________________________

Have you ever read any comics, or even created them yourself?

No matter what you’d answer, we’re inviting all schoolchildren aged 7 to 13 from Lithuania, Latvia, Estonia, and Poland to take part in the international wordless comics contest ‘The city that doesn’t exist’.

Task:

Create a wordless comic strip themed ‘The city that doesn’t exist’ using the prepared 9-panel comic strip scheme. 

Contest rules:

 • The contest is open to pupils from Lithuania, Latvia, Estonia and Poland.
 • Participants should be aged between 7 and 13 years.
 • To participate in the contest, a Google form must be filled out here https://forms.gle/Tc99BWm22jfmHAzw5
 • Anyone who fills out the form will receive the necessary materials: the contest rules, and the layout for the comics.
 • Participants must submit a visual story in 9 panels, in A4 format (we will send the template to those who have registered).
 • The comics must be wordless, telling the story in pictures, without using text.
 • One participant can submit an unlimited number of different comics. 
 • Participants must send high-quality photos or scans to: festivalis@vaikuzeme.lt
 • The comics must be accompanied by information about their authors: name, age, country of residence, contact details: telephone and email.

The submissions are accepted in the following dates:

22 May – 30 June 2023; 

1 September – 10 October 2023.

Submissions sent in both periods participate in the same contest.

Participation in the contest is free of charge.

Announcement of the winners

The entries will be judged by a jury of professional comics creators from Lithuania, Latvia, Estonia, and Poland.

The best entries will be displayed in a virtual gallery in Vaikų Žemė and Children’s Book Island  Facebook profiles, published in children’s magazines, and exhibited at the Children’s Book Island festival. 

The best three entries from each country will be selected by the jury.

The winners will be announced at the Children’s Book Island Festival (Vilnius, Lithuania), on 18 November 2023.

The winners will be announced and awarded during a special event. The winners will receive books, diplomas and additional prizes. The prizes will be sent to the winners by post.