CREATOR ISLAND / KŪRĖJŲ SALA

Children’s Literature Industry Days ’22 / Vaikų literatūros industrijos dienos ’22

November 16-19 Vilnius, Lithuania
Lapkričio 16-19 Vilnius, Lietuva

EN

Attention all children’s authors and illustrators, agents and publishers, students and professionals! November blues are cancelled this year! Come and join us on 16-18 November 2022 at the annual Children’s Literature Industry Days, on the sunny CREATOR ISLAND in Vilnius UNESCO City of Literature.


ABOUT CREATOR ISLAND

Children’s Literature Industry Days are a series of events dedicated to children’s authors and illustrators, students and professionals.
Join us for three days of exciting activities:

1. UNIVERSITY DAY: public lectures and workshops with university students in Vilnius hosted by our international guests.
2. KNOW–HOW DAY: training sessions and workshops for children’s authors, illustrators, publishers, agents and students.
3. INSPIRATION DAY: presentations of illustrator portfolios and the Creators’ Evening filled with inspirational talks by industry professionals, discussions and interviews.

THIS YEAR’S THEME

The 2022 CREATOR ISLAND will focus on human rights and diversity in children’s literature. We will be discussing stereotypes and how to break them as well as topics such as migration, disability and gender roles in children’s books. We will also share our experiences of engaging communities in creative processes, any lessons learnt and challenges currently faced by the publishers in the UK and across the Baltic region.


PARTICIPANTS

The Know-How Day is organised in partnership with POP UP PROJECTS (UK).

Sharing their experiences will be Dylan Calder, founder and Director of Pop Up Projects (UK), book author Sita Brachmachari and poet Cheryl Moskowitz (both UK), Elorine Grant, Art Director at HarperCollins Children’s Books (UK), Ken Wilson-Max, book author, illustrator, publisher at HarperCollins Children’s Books (UK).

Guests of Creator Evening: Sam McCullen, online platform dPictus creator (UK), book author, illustrator Kitty Crowther (BE), book author Rasa Bugavičute-Pece (LV), and others.

Guests from Ukraine – artist duo Romana Romanyshyn and Andriy Lesiv (Agrafka, UKR)


HISTORY

The first Creators’ Evening took place in 2017 as part of the inaugural children’s literature festival Children’s Book Island in Vilnius. Since then, book authors, illustrators and other industry professionals from Australia, Argentina, the United Kingdom, Germany, Italy, Iceland, the Netherlands, Poland, Estonia and Latvia come here to share best practices every year.In 2021 the event was organised in collaboration with the team behind the Illustrators Survival Corner (Bologna Children’s Book Fair) and the Lithuanian Culture Institute. For the first time, activities were spread across three days and the event became officially known as the CREATOR ISLAND. The Children’s Literature Industry Days.


COME AND JOIN US!

We are inviting anyone and everyone who feels passionate about children’s literature – students, professionals or amateurs. Browse our exciting list of events and join us in Vilnius!


TICKETS

All illustrator portfolio presentations and the University Day events are open to the public and free to attend.The general CREATOR ISLAND ticket is also valid for the Know-How Day events and the Creators’ Evening.More information on the programme, registration and tickets will be available from late September.

All events will be translated into Lithuanian and English. Portfolio reviews will be held in English only.
For any enquiries, contact Kotryna Zylė, coordinator of CREATOR ISLAND, on kotryna.zy@gmail.com

EVENT ORGANISED BY
Vaikų žemė, Lithuanian Culture Institute.

PARTNERS
POP UP PROJECTS, LRT, the Lithuanian Publishers Association, Vilnius UNESCO City of Literature, Vilniaus Academy of Arts, Vilnius University Philology Faculty, MRU Institute of Humanities, Lithuanian Writers’ Union, Planeta, Literatūra ir menas, 7 meno dienos.

SUPPORTED BY
Lithuanian Council for Culture, Vilnius Municipality, NORLA

LT

Rudens melancholija šiemet atšaukiama! Lapkričio 16-18 dienomis visus vaikų knygų kūrėjus, leidėjus, agentus, studentus ir profesionalus Vaikų literatūros industrijos dienos kviečia į visada saulėtą KŪRĖJŲ SALĄ, įsikursiančią Vilniuje, UNESCO literatūros mieste


KAS YRA KŪRĖJŲ SALA?

Vaikų literatūros industrijos dienos, skirtos vaikų knygų kūrėjams, profesionalams ir studentams.

Renginiai vyksta tris dienas:
1. UNIVERSITETŲ DIENA – užsienio svečiai skaito atviras paskaitas ir veda dirbtuves Vilniaus universitetų studentams.
2. PATIRČIŲ (KNOW-HOW) DIENA – rašytojams, iliustruotojams, leidėjams, agentams ir studentams skirti mokymai ir dirbtuvės.
3. ĮKVĖPIMŲ DIENA – iliustruotojų portfolio peržiūros ir „Kūrėjų vakaras“, kuriame įkvepiamus pranešimus skaito vaikų literatūros industrijos atstovai, vyksta diskusijos ir pokalbiai.

ŠIŲ METŲ TEMA

2022 m. KŪRĖJŲ SALA skiriama žmogaus teisių ir įvairovės temoms vaikų literatūroje. Kalbėsimės apie stereotipus ir jų laužymą, migracijos, negalios, lyčių temas literatūroje, dalysimės patirtimi apie bendruomenių įtraukimą į kūrybinius procesus, Jungtinės Karalystės ir Baltijos regiono leidybos patirtį ir iššūkius.


DALYVIAI

Patirčių (Know-how) dieną organizuojame kartu su POP UP PROJECTS (JK).
Patirtimi dalysis: Dylan Calder (Pop Up Projects, JK), Sita Brachmachari (rašytoja, JK), Elorine Grant (HarperCollins Children’s, JK), Ken Wilson–Max (rašytojas, iliustruotojas, leidėjas, JK), Cheryl Moskowitz (poetė, JK).

Kūrėjų vakaro svečiai: Sam McCullen (dPictus, JK), Kitty Crowther (iliustruotoja, BE), Rasa Bugavičute–Pece (LV) ir kiti.

Svečiai iš Ukrainos – Romana Romanyshyn ir Andriy Lesiv (Agrafka, UA).


BILIETAI

Iliustruotojų portfolio peržiūros ir universitetų dienos renginiai – atviri ir nemokami.Patirčių dienai ir „Kūrėjų vakarui“ galioja bendras KŪRĖJŲ SALOS bilietas.
Daugiau informacijos apie programą, registraciją ir bilietus – rugsėjo pabaigoje.

Visi renginiai vyks su vertimu į lietuvių ir anglų kalbas. Portfolio peržiūros vyks tik anglų kalba.

ORGANIZATORIAI
Mokyklų tobulinimo centro programa „Vaikų žemė“, Lietuvos kultūros institutas.

PARTNERIAI
POP UP PROJECTS, LRT, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilnius UNESCO literatūros miestas, Vilniaus dailės akademija, VU filologijos fakultetas, MRU humanitarinių mokslų institutas, Lietuvos rašytojų sąjunga, Planeta, Literatūra ir menas, 7 meno dienos.

RĖMĖJAI
Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, NORLA