CREATOR ISLAND ’23 / KŪRĖJŲ SALA ’23

EN

Official CREATOR ISLAND website >>

Attention all children’s authors and illustrators, agents and publishers, students and professionals! Come and join us on 15–17 November 2023 at the annual Children’s Literature Industry Days CREATOR ISLAND in Vilnius UNESCO City of Literature.

THIS YEAR’S THEME

The 2023 CREATOR ISLAND will focus on urban culture and city narratives in children’s literature. The event is dedicated to the 700th anniversary of the City of Vilnius and it’s tagline is Cities that nurture kids and books.
The event is organized in partnership with the Estonian Children’s Literature Center, IBBY Latvia, and the Baltic Sea Cultural Centre in Gdansk, Poland.

INFORMATION

Follow us on Facebook.
Official CREATOR ISLAND website

For any enquiries, contact Kotryna Zylė, coordinator of CREATOR ISLAND, on kotryna.zy@gmail.com

EVENT ORGANISED BY
Center for School Improvement, Reading promotion program Children’s World


PARTNERS
Estonian Children’s Literature Center, IBBY Latvia, the Baltic Sea Cultural Centre in Gdansk, Poland,

Lithuanian Culture Institute, The Lithuanian Publishers Association, Vilnius UNESCO City of Literature,Vilniaus Academy of Arts,
Vilnius University Philology Faculty, MRU Institute of Humanities,Vilnius County Adomas Mickevicius Public Library,

Lithuanian Writers’ Union, Literatūra ir menas, 370 magazine, „Būkčia” kombucha, „Mulate” chocolate.

FINANCIALLY SUPPORTED BY
Lithuanian Council for Culture, Vilnius Municipality, Polish Institute Vilnius.


LT

Eiti į KŪRĖJŲ SALOS svetainę >>

Lapkričio 15-17 dienomis visus vaikų knygų kūrėjus, leidėjus, agentus, studentus ir profesionalus Vaikų literatūros industrijos dienos kviečia į KŪRĖJŲ SALĄ Vilniuje, UNESCO literatūros mieste.

ŠIŲ METŲ TEMA

2023 m. KŪRĖJŲ SALA skirta urbanistinei kultūrai ir miesto naratyvams vaikų literatūroje.
Minėdami 700-ąjį Vilniaus jubiliejų svečius pasitinkame šūkiu: Miestai, aginantys vaikus ir knygas.

Šiemet Kūrėjų salą organizuojame su Estijos vaikų literatūros centru, IBBY Latvijos skyriumi ir Baltijos jūros kultūros centru Gdanske, Lenkijoje.


INFORMACIJA

Oficiali KŪRĖJŲ SALOS svetainė
Sekite mus Facebook platformoje.

ORGANIZATORIAI
Mokyklų tobulinimo centro programa „Vaikų žemė“


PARTNERIAI
Estijos vaikų literatūros centras, IBBY Latvijos skyrius, Baltijos jūros kultūros centras Gdanske, Lenkijoje,

Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos kultūros institutas, Vilnius UNESCO literatūros miestas, Vilniaus dailės akademija,
VU filologijos fakultetas, MRU humanitarinių mokslų institutas, Lietuvos rašytojų sąjunga, 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Literatūra ir menas, 370, Būkčia kombučia, Mulate šokoladas.

RENGINĮ FINANSUOJA
Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Lenkijos institutas Vilniuje.