Lietuvių literatūra virtualiojoje realybėje

Please scroll down for English.

LT:

Šiuo projektu siekiame sukurti virtualiosios realybės patirtis pagal tris klasikinius lietuvių literatūros kūrinius – Jono Biliūno „Laimės žiburį“, Antano Baranausko „Anykščių šilelį“ (ištrauka), Kristijono Donelaičio „Metus“ (ištrauka) ir pagal vieną iš lietuvių liaudies sakmių. Virtualiosios realybės patirtis – tai 5 minučių trukmės animuota istorija, kurią žiūrime naudodami vitualiosios realybės įrenginius.

Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, šiuo metu kuriama vis daugiau meno kūrinių, atsiranda vis daugiau jų sklaidos galimybių. Didieji audiovizualinių kūrinių, meno festivaliai, meno galerijos, įvairūs muziejai, švietimo ir edukacijos erdvės nuolat domisi naujausiais virtualiosios realybės (virtual reality), išplėstinės realybės (augmented realyti) ir kitokiomis moderniosiomis technologijomis sukurtais darbais, kurie papildo festivalių programas ir viešąsias erdves. Norime, kad mūsų projekto sukurtos patirtys taip pat keliautų po pasaulį, skleisdamos žinią ir apie literatūrinį Lietuvos palikimą.

Pradinė projekto idėja gimė bendraujant su Lietuvos mokiniais ir mokytojais, todėl sieksime, kad šios patirtys praverstų ugdant jaunąją kartą. Šiandieninius jaunuolius ypač veikia vaizdų kultūra, ji yra neatsiejama jų besiformuojančios sąmonės dalis. Manome, kad bendraujant su šia karta, padedant jiems „jaukintis“ tekstą, svarbu šią tendenciją pripažinti ir teisingai ją panaudoti.

Virtualiąsias patirtis kuriame kartu su audiovizualinio paveldo išsaugojimu ir aktualinimu, kino sklaida ir gamyba užsiimančia VšĮ „Meno Avilys“, kurios prodiuserė Giedrė Burokaitė ir animacinių filmų režisierius Robertas Nevecka įgyvendina kūrybinę projekto dalį.

Planuojame, kad pirmoji virtualioji patirtis pagal J. Biliūno „Laimės žiburį“ pasirodys 2020 metais.

EN:

LITHUANIAN LITERATURE IN VIRTUAL REALITY

This project aims to develop virtual reality experiences based on three classical works of Lithuanian literature – The Beacon of Happiness by Jonas Biliūnas, The Forest of Anykščiai (excerpt) by Antanas Baranauskas, The Seasons (excerpt) by Kristijonas Donelaitis, and one of the Lithuanian folk tales. The Virtual Reality Experience is a 5-minute animated story that is watched with the help of virtual reality devices.

Nowadays, more and more works of art are created using modern technology and there are endless opportunities for their dissemination. Large audiovisual art festivals, art galleries, museums and educational spaces show constant interest in works created using virtual reality, augmented reality and other forms of modern technology. As a result, such projects are included in festival programs; they become an integral part of public spaces. We want the experiences created by our project to travel around the world, spreading the message about the literary heritage of Lithuania.

The initial idea of ​​the project was inspired by our communication with Lithuanian school students and teachers, so we will try to make these experiences a useful tool for the education of the younger generation. Today, young people are especially influenced by the culture of images, which is an integral part of the development of their consciousness. We believe it is important to recognize this tendency and employ it in the right way when communicating with this generation, helping them to “befriend” books.

The virtual experiences are created together with the public enterprise Meno Avilys, which is engaged in the preservation and actualization of the audiovisual heritage. Its producer Giedrė Burokaitė and animation director Robertas Nevecka are responsible for the creative part of the project.

We plan to have the first virtual experience based on The Beacon of Happiness by J. Biliūnas in 2020.