Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms

Šiuo metu projekto rėmuose vyksta nacionalinis konkursas „Įvairovės ir žmogaus teisių literatūra vaikams ir paaugliams“. Kviečiame Lietuvos vaikų literatūros autorius kurti knygą 11-12 metų jaunimui diskriminacijos amžiaus pagrindu tema. Išsamią informaciją apie konkursą rasite čia.

2020 m. švietimo ir kultūros srityse veikianti nevyriausybinė organizacija „Mokyklų tobulinimo centras“, kartu su programomis „Vaikų žemė“ ir „Renkuosi mokyti!“, pradėjo įgyvendinti nacionalinį projektą „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“.

Apie ką šis projektas?

Projekto tikslas – sukurti visoms Lietuvos mokykloms prieinamą internetinę biblioteką, kurioje bus talpinamos įvairių žanrų knygos (ar jų ištraukos) vaikams ir paaugliams, be kitų temų paliečiančios įvairovės ir žmogaus teisių klausimus. Kiekvienai knygai bus kuriamos mokymo medžiagos, kurias mokytojai galės naudoti dėstydami įvairius mokymo dalykus – literatūrą, istoriją, etiką, geografiją (ar vesdami integruotas pamokas).

Projektu siekiame

  • skatinti skaitymo kultūrą mokykloje,
  • suteikti mokytojams įrankį, praktiškai padėsiantį formalaus ugdymo procese,
  • prisidėti prie žmogaus teisių edukacijos formaliajame švietime,
  • padėti jauniesiems pasaulio tyrinėtojams rasti atsakymų į sudėtingus klausimus, pažinti ir suprasti pasaulio įvairovę.

Kaip tai veikia?

Prie sukurtos internetinės bibliotekos nemokamą prieigą galės gauti visos Lietuvos ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigos. Auklėtojams ir/ar mokytojams reikės užsiregistruoti bibliotekos duomenų bazėje ir jie drauge su savo auklėtiniais galės naudotis visomis bibliotekoje esančiomis medžiagomis.

Kokias medžiagas talpinsime bibliotekoje?

Per ateinančius dvejus metus bibliotekoje patalpinsime 10 grožinės literatūros knygų, skirtų 5-8 klasėms. Knygos atrinktos atsižvelgiant į naujai rengiamas lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir etikos bendrąsias ugdymo programas (BUP). Kiekvienai knygai parengsime mokymo medžiagas (įskaitant pamokų planus), kurias naudodami pedagogai su galės:

  • išdėstyti vieną iš minėtų dalykų BUP temų;
  • pasimėgauti skaitymo džiaugsmu;
  • patyrinėti vieną iš aktualių žmogaus teisių temų: negalia, amžius, etninė priklausomybė, rasė ir kitas.

Dalis bibliotekoje pasirodysiančių knygų jau įtrauktos į bendrąsias ugdymo programas, dalį atrinksime iš Lietuvoje jau išleistų, tačiau į BUP neįtrauktų kūrinių, o dvi knygas išleisime specialiai šiai bibliotekai – vieną kurs Lietuvos autoriai (skelbsime konkursą), kitą versime iš kažkurios užsienio kalbos.

Kas dalyvaus projekte?

Projekte dalyvauti kviesime 15 mokyklų iš įvairių Lietuvos vietovių. Planuojame suburti 60 pedagogų komanda, kuriems pasiūlysime specialiai parengtą mokytojų profesinio tobulinimo programą, kurios metu pedagogai susipažins su bibliotekos ištekliais ir jų taikymu pamokose, žmogaus teisių edukacija, integruotų pamokų organizavimu ir įvairių kompetencijų ugdymu. Dalyvaujančios mokyklos taikys bibliotekos medžiagas formalaus ugdymo procese.

Kaip matuosime pokytį?

Dalyvaujančias mokyklas kviesime dalyvauti apklausoje apie nuostatų žmogaus teisių klausimais pokytį. Apklausą rengsime 2021 m. rugsėjį ir projektui pasibaigus 2023 m. birželį. Apklausos tikslas – įvertinti galimą bibliotekos medžiagų taikymo formalaus ugdymo procese poveikį mokytojų ir moksleivių nuostatoms. Apklausa bus vykdoma anoniminiu būdu pasitelkiant internetinę anketą.

Kas įgyvendina projektą?

Projekto vykdytojai – VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ įgyvendinamų programų „Renkuosi mokyti!“ ir „Vaikų žemė“ dalyviai ir edukatoriai, daugelį metų veikiantis švietimo ir kultūros srityse. Knygų atranką atlieka ir mokymo medžiagas rengia pedagogų, vaikų literatūros ir žmogaus teisių specialistų komanda.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto vadovas Justinas Vancevičius el. paštu labas@vaikuzeme.lt arba telefonu 8 616 26966.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.