Īsgrāmatiņas

Lejuplādēt īsgrāmatiņas šeit.

Lejuplādēt autoru prezentāciju un jautājumus sarunām ar bērniem šeit.

Nevēlaties neko drukāt? Lasiet tiešsaistē!

Īsgrāmatiņas pagatavošanas shēma:

Dārgie bērni,

ceram, ka 18 īsie, ilustrētie stāstiņi, ko dēvējam par īsgrāmatiņām, palīdzēs jums piedzīvot lasīšanas prieku un labāk iepazīt raibo apkārtējo pasauli, kurā dzīvo daudz atšķirīgu cilvēku. Lai mēs visi varētu saprasties, ir ļoti svarīgi ieraudzīt pasauli cita cilvēka acīm, iejusties viņa ādā. Ja pēc īsgrāmatiņu izlasīšanas jums rodas jautājumi, noteikti dalieties tajos ar jums svarīgiem pieaugušajiem. Īsgrāmatiņas radījuši 36 rakstnieki un rakstnieces, ilustratori un ilustratores no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, un viņus visus vieno mīlestība pret daiļradi un bērnu literatūru, kā arī vēlēšanās izstāstīt jums vēl nedzirdētus stāstus.

Mīļie pieaugušie,

Olga Tokarčuka, Nobela prēmijas literatūrā laureāte, apgalvo, ka “tikai literatūra ir ļauj dziļi ielūkoties citas dzīvas būtnes dvēselē, saprast tās skatpunktu, just līdzi un izdzīvot tās likteni.” Šie vārdi iedvesmoja mūs iedvesmoja mūs uz projektu, kura rezultātā tapa 18 Baltijas valstu autoru īsgrāmatiņas, kas pievēršas dažādām cilvēktiesību, cilvēku savstarpējo attiecību un pašizziņas tēmām. Aicinām īsgrāmatiņas lasīt kopā ar 6–10 gadus veciem bērniem, bet pēc tam parunāties par iepazīto stāstu, veidot dzīvu saikni, palīdzēt bērnam apdomāt savas un citu izjūtas. To darīt palīdzēs jautājumi, kurus sagatavojusi bērnu psiholoģe, kas piedalās mūsu projektā, savukārt bērnu literatūras speciāliste ir uzrakstījusi padomus, kā īsgrāmatiņas izmantot, attīstot bērnu radošumu.

Mīļie bērnu literatūras autori un profesionāļi,

šis ir pirmais tik vērienīgs triju Baltijas valstu autoru – rakstnieku un ilustratoru – radošās sadarbības projekts. 36 visdažādāko stilu, rokrakstu un raksturu mākslinieki radījuši īsus oriģinālus stāstus, kas paredzēti mūsdienu realitātē augošām personībām – topošajiem šīs pasaules pilsoņiem un pilsonēm. Šie stāsti aptver sešas cilvēktiesību tēmas – vienlīdzību, kultūras dažādību, invaliditāti, dzimumu lomas, eidžismu un vārda brīvību – un atspoguļo šobrīd bērnu literatūrā aktuālās iekļaušanas un pārstāvības tēmas. Šī grāmatu kopa vienlaikus iepazīstina ar autoriem un ir bagātīgs viņu darbu paraugs. Tā nu aicinām iepazīties ar Baltijas valstu bērnu literatūras ainavu, priecāties par lieliskajiem darbiem un dibināt kontaktus ar īsgrāmatiņu autoriem.

Lejuplādēt īsgrāmatiņas šeit.