Miniraamatud

Lae miniraamat alla.

Lae alla autorite tutvustused ja küsimused lastega teemade üle arutlemiseks.

Ei soovi väjatrükki? Loe ekraanilt!

Miniraamatu valmistamise skeem:

Kallis väike lugeja!

Loodame, et 18 lühikest piltidega illustreeritud lugu, mida me nimetame miniraamatuteks, aitavad Sul kogeda lugemisrõõmu ja paremini tutvuda meid ümbritseva mitmekesise maailmaga. Maailmas elab mitmesuguseid inimesi ja selleks, et me saaksime omavahel juttu puhuda, on väga tähtis näha ümbritsevat ilma läbi teise inimese silmade, nö astuda teise inimese saabastesse. Kui Sul tekib miniraamatuid lugedes küsimusi siis jaga neid kindlastri lähedaste ja Sinu jaoks olulise täiskasvanud inimesega. Miniraamatute autoriteks on 36 kirjanikku ja kunstnikku Eestist, Lätist ja Leedust, keda ühendab armastus loomingu ja lastekirjanduse vastu ning soov jutustada sulle senitundmatuid lugusid.

Armas suur lugeja!

Nobeli kirjanduspreemia laureaat Olga Tokarczuk on öelnud, et „ainult kirjandus laseb meil imbuda teiste hingega olendite ellu, mõista nende tegutsemise põhjuseid, jagada tundeid, kogeda nende saatust“. Need sõnad innustasid meid algatama projekti, mille tulemuseks on 18 Baltimaade autorite miniraamatut, mis käsitlevad erinevate inimõiguste, omavaheliste suhete ja iseenda tundma õppimise teemaderingi. Kutsume miniraamatuid lugema koos 6–10-aastaste lastega ja kui lood on läbi loetud, vestlema kuuldu-nähtu üle, ärgitama elavat arutelu, aitama lastel peegeldada enda ja teiste tundeid. Siinkohal tulevad appi projektis osalenud lastepsühholoogi koostatud küsimused ning lastekirjanduse spetsialisti kokku pandud näpunäited, kuidas kasutada miniraamatuid lapse loomingulisuse arendamiseks.

Armsad lastekirjanduse põllu harijad ja asjatundjad!

Teie ees on esimene laiaulatuslik Baltimaade loomeinimeste – kirjanike ja kunstnike loominguline koostööprojekt. Koguni 36 erineva stiili, joone ja iseloomuga kunstiinimest sepistasid originaalsed piltidega kujundatud lood, mis on mõeldud praegusaegses reaalsuses kasvavatele noortele isiksustele – tulevastele maailmakodanikele. Lood kätkevad viit inimõigust käsitlevat teemat – võrdsust, kultuurilist mitmekesisust, invaliidsust, soorolle, suhtumist vanaduspõlve ja sõnavabadust, mis on kooskõlas käesoleval ajal lastekirjanduses lisandunud (ingl k inclusion) ja esindatud päevakajalistele teemadele. Kogumik on ühtlasi autorite esitlus ja nende tööde külluslik näidis. Kutsume tutvuma Baltimaade lastekirjandusega, nautima suurepäraseid töid ning sõlmima sidemeid miniraamatute autoritega.

Lae miniraamat alla.