Miniraamatuteks

Lae miniraamat alla.

Lae alla autorite tutvustused ja küsimused lastega teemade üle arutlemiseks.

Ei soovi väjatrükki? Loe ekraanilt!

Kallis väike lugeja!

Loodame, et 18 lühikest piltidega illustreeritud lugu, mida me nimetame miniraamatuteks, aitavad Sul kogeda lugemisrõõmu ja paremini tundma õppida ümbritseva maailma mitmekesisust, kus elab palju erinevaid inimesi. Selleks, et me kõik saaksime omavahel juttu puhuda, on väga tähtis näha ümbritsevat ilma teise inimese silme läbi, nö astuda teise inimese saabastesse.
Kui miniraamatute lugemisel tekivad Sul küsimused, jaga neid kindlasti lähedase ja Sinu jaoks olulise täiskasvanud inimesega. Miniraamatute autorid on 36 kirjanikku ja kunstnikku Leedust, Lätist ja Eestist, keda ühendab armastus loomingu ja lastekirjanduse vastu ning soov jutustada sulle senitundmatuid lugusid.

Armas suur lugeja!

Nobeli kirjanduspreemia laureaat Olga Tokarczuk on öelnud, et „ainult kirjandus laseb meil imbuda teiste hingeliste ellu, mõista nende tegutsemise põhjuseid, jagada tundeid, kogeda nende saatust“. Need sõnad innustasid meid algatama projekti, mille tulemus on 18 Baltimaade autorite miniraamatut, mis käsitlevad erinevate inimõiguste, omavaheliste suhete ja iseenda tundma õppimise teemaderingi. Kutsume miniraamatuid lugema koos 6–10-aastaste lastega ja kui lood on läbi loetud, vestlema kuuldu-nähtu üle, ärgitama elavat arutelu, aitama lastel reflekteerida enda ja teiste tundeid. Siinkohal tulevad appi projektis osalenud lastepsühholoogi koostatud küsimused ning lastekirjanduse spetsialisti kokku pandud näpunäited, kuidas kasutada miniraamatuid lapse loomingulisuse arendamiseks.

Armsad lastekirjanduse põllu harijad ja asjatundjad!

Teie ees on esimene laiaulatuslik Baltimaade loomeinimeste – kirjanike ja kunstnike loominguline koostööprojekt. Koguni 36 erineva stiili, joone ja iseloomuga kunstiinimest sepistasid originaalsed piltidega kujundatud lood, mis on mõeldud praegusaegses reaalsuses kasvavatele noortele isiksustele – tulevastele maailmakodanikele. Lood kätkevad viit inimõigust käsitlevat teemat – võrdsust, kultuurilist mitmekesisust, invaliidsust, soorolle, suhtumist vanaduspõlve ja sõnavabadust, mis on kooskõlas käesoleval ajal lastekirjanduses lisandunud (ingl k inclusion) ja esindatud päevakajalistele teemadele. Kogumik on ühtlasi autorite esitlus ja nende tööde külluslik
näidis. Kutsume tutvuma Baltimaade lastekirjandusega, nautima suurepäraseid töid ning sõlmima sidemeid miniraamatute autoritega.

Lae miniraamat alla.