Šiuolaikinės vaikų literatūros pažinimas užsienio lietuviams padeda išsaugoti lietuvišką tapatybę ir ryšį su tėvyne

Liuksemburgo lietuvių bendruomenė (LLB) pastaruosius ketverius metus įgyvendina projektus, kurie įvairiomis formomis supažindina ir jaunuosius, ir suaugusius bendruomenės narius su šiuo metu aukso amžių išgyvenančia Lietuvos vaikų ir paauglių literatūra ir jos kūrėjais. Šiemet drauge su partnerėmis – Belgijos lietuvių bendruomene ir Vokietijos lietuvių bendruomenės „Romuvos“ apylinke – LLB organizavo projektą „Knygiukai: trumpų istorijų galia“, kurio metu penki Lietuvos rašytojai ir iliustruotojai lankėsi minėtose bendruomenėse, susitiko su vaikais, kuriems pristatė savo kurtus knygiukus bei kitas knygas, ir padėjo jauniesiems skaitytojams kurti jų knygiukus.

Pasak Liuksemburgo lietuvių bendruomenės valdybos narės Jolantos Švedkauskaitės, kuri šiemet už nuopelnus lituanistiniam švietimui apdovanota Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“, bendruomenė ieškojo būdų kaip padėti vaikams neužmiršti savo tėvų ir senelių kalbos, supažindinti juos su Lietuva ir joje vykstančiais procesais. „Supratome, kad svarbu kalbėti ne tik apie praeitį, bet ir apie tai, kas vaikams aktualu šiandien, su kuo jie gali tapatintis, kas juos gali įkvėpti. Mūsų partnerių Lietuvoje – literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ – pagalba susipažinome su turtingu vaikams ir paaugliams skirtos šiuolaikinės literatūros lauku ir supratome, kad tai gali būti raktas, padėsiantis pasiekti užsibrėžtų tikslų“. Nuo 2019 metų bendruomenė organizuoja literatūrines stovyklas, literatūrinius-muzikinius turus, kitus projektus, kuriuose aktyviai dalyvauja Lietuvos vaikų literatūros kūrėjai, aktoriai, muzikantai. „Kitas svarbus dalykas yra tai, kad šios veiklos suaktyvino bendradarbiavimą tarp kaimyninių šalių lietuvių bendruomenių, mes geriau vieni kitus pažinome, lankomės vieni kitų renginiuose, drauge kuriame ir teikiame projektus“, – džiaugiasi J. Švedkauskaitė.

Projekto „Knygiukai: trumpų istorijų galia“ metu Briuselyje, Liuksemburge ir Hiutenfelde lankėsi puikiai Lietuvoje pažįstami ir vaikų mylimi rašytojai Marius Marcinkevičius ir Evelina Daciūte bei daugeliu apdovanojimų įvertintos iliustruotojos Lina Itagaki, Agne Nananai, Greta Alice. Susitikimuose ir kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo daugiau nei 300 bendruomenių vaikų, kurie klausėsi autorių knygų ištraukų, drauge dainavo, darė mankštą ir kūrė knygiukus – trumpas iliustruotas istorijas, pateiktas ant A4 formato lapo, kuris susilanksto į mažą knygutę. Daugiau apie projektą ir jo veiklas sužinosite apsilankę https://vaikuzeme.lt/projektai/trumpu-istoriju-galia/

„Visų šių veiklų negalėtumėm vykdyti be Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos užsienio ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijų paramos bei partnerysčių su įvairiomis organizacijos ir žmonėmis Lietuvoje. Džiaugiamės, kad 2023 m. organizuosime bent du didelius projektus – „Stalo teatro“ gastroles bei pirmąjį vaikų literatūros festivalį Liuksemburge, kuri, viliamės, išaugs į tarptautinį projektą, pristatantį Lietuvos ir su Liuksemburgu besiribojančių šalių autorių kūrybą vaikams ir paaugliams“, – ateities planais dalinosi J. Švedkauskaitė.

„Vaikų žemės” komandos narė, iliustruotoja Greta Alice, drauge su LLB įgyvendinanti ir komiksų kūrimo konkursą „Super Jono/Super Jonės  iššūkis“, sako, kad bendraudama ir kurdama su diasporos vaikais ji daug išmoko ir sužinojo. „Šie vaikai auga skirtinguose kultūriniuose kontekstuose ir šita įvairovė man kaip kūrėjai yra ir svarbus tyrinėjimo laukas, ir naujas įkvėpimo šaltinis. Iš kitos pusės, mus visus vienija noras pažinti, draugauti ir kurti. Labai vertinu užsimezgusius ryšius su lietuvių bendruomenėmis ir jų žmonėmis,“ – sako knygų dailininkė. Greta kūrė projekto „Knygiukai: trumpų istorijų galia” vizualiką.

Literatūros pažinimo programa „Vaikų žemė“ yra strateginė Liuksemburgo lietuvių bendruomenės partnerė kuriant ir įgyvendinant projektus, pažindinančius Liuksemburgo, Belgijos, Vokietijos ir kitų šalių lietuvių bendruomenių vaikus su šiuolaikine Lietuvos vaikų ir paauglių literatūra.

GALERIJA